Previous slide
Next slide

Isqueen Lofoten AS

Våre sjøanlegg

Selskapet har i dag 6 lokaliteter som driftes på. Disse 6 lokalitetene er delt opp i 3 produksjonssoner.

kartillustrasjon av våre sjøanlegg

Produksjonssone 1:
Eidisholman.

Produksjonssone 2:
Gamskjæran, Geiterøya, Æsøya.

Produksjonssone 3:
Grænholmen, Sandholman.