Vårt smoltanlegg på Framnes i Lofoten.

Polarsmolt AS ble etablert i 2020 og er en del Isqueen konsernet. Våre to anlegg er lokalisert i Vågan kommune, i Lofoten. Siden oppstart har Polarsmolt vært en bedrift i kontinuerlig vekst og utvikling.

Vi er godkjent bedrift for lærlinger og har vært GlobalG.A.P. sertifisert siden 2023.

Våre smoltanlegg

smoltanlegget til isqueen lofoten polarsmolt
Smoltanlegget i Brenna.

Brenna

Anlegget er bygget på 80-tallet og oppgraderes jevnlig til og møte dagens standard innen næringen.

  • Produksjon av 500 000 til 1 000 000 smolt fra 100 til 200 gram.

  • Brenna utfører gjennomstrømning med oppvarming av vann til klekkeri og startfôring.

  • 2 ansatte
Smoltanlegget på Framnes i Kleppstad.

Framnes

Anlegget er bygget på 80-tallet, og jobbes kontinuerlig med utvidelse og forbedring.

  • Produksjon av 1 600 000 stk smolt fra 100gr til 1000gr.
  • Kombinerer gjennomstrømning, gjenbruk og RAS.
  • Jobber med utvidelse av anlegg til produksjon av mer storsmolt.
  • 10 ansatte + 1 lærling