top of page

Isqueen Lofoten Salmon Center

Kom og besøk vårt visningssenter

_1310307.JPG
Rib tur.jpg

I visningssenteret vårt blir du møtt av rikholdige illustrasjoner og faktaopplysninger om laksens livssyklus

Vil du bli med oss ut å se hvordan laksen lever i merdene?
Bli med oss ut og fôr laksen selv!

Laks er viktig for Isqueen og for Norge

Havbruksnæring

Rettighetshaver til videoen: laks.no

Se lakseoppdrett på nært hold, se våre lærerike utstillinger og avslutt visningen med en nydelig smaksopplevelse!

Visste du at?

1,15 kg

Fôr gir 1 kg laks

 

Laks utnytter fôret dobbelt så effektivt som gris og fjørfe

I en 

Havbruksmerd er det bare 2,5% fisk og 97,5% vann

 

Merden er utformet slik at fiskene har god mulighet for bevegelse og annen naturlig adferd. Både konstruksjonen og vedlikeholdet av installasjoner og produksjonsenheter skal være slik at fisken beskyttes best mulig mot angrep fra andre dyr.

Mindre enn 1%

Av landets totale lakseproduksjon

Er behandlet med antibiotika. Antibiotikaforbruket i lakseproduksjon er dermed redusert med 99 prosent siden 1987. Det er effektive vaksiner og infeksjonsforebyggende tiltak som gjør at norsk oppdrett bruker så lite antibiotika. Antibiotika er med andre ord nesten ikke i bruk i dagens lakseproduksjon.

Mattrygghet

Havbruk er kontrollert matproduksjon.

 

I Norge er mattrygghet et prioritert område. For havbruksnæringen betyr det at man har et grundig system for å sikre at maten og fisken er trygg å spise, og at man er åpen rundt informasjon om mattrygghet.

Kilde: laksefakta.no

Åpningstider

Kom og besøk oss!

Hele sesongen

Man-Fre: 10.00-14.00

Bilde 25.05.2021, 12 21 28.jpg
bottom of page