top of page

Våre smoltanlegg

ISQUEEN Lofoten Polarsmolt

Framnes

  • Anlegget er bygget på 80-tallet, og jobbes kontinuerlig med utvidelse og forbedring.

  • Lokalitetsnr: 10496

  • Konsesjon: 2500 tonn fôr

  • Produksjon: 1 600 000 stk smolt fra 100gr til 1000gr.

  • Produksjon: Framnes kombinerer gjennomstrømning, gjenbruk og RAS.

  • Prosjekter: Utvide anlegg til produksjon av storsmolt.

  • Ansatte: 6

  • Adresse: E10 220, 8313 Kleppstad

 -Lokasjon Framnes 

ISQUEEN Lofoten Polarsmolt

Brenna

Anlegget er bygget på 80-tallet og oppgraderes jevnlig til og møte dagens standard innen næringen.

Lokalitetsnr: 11180

Konsesjon: 100 tonn fôr, 1 000 000 smolt a 100gr.

Produksjon pr nå: 500 000 til 1 000 000 smolt a 100-200gr.

Produksjon: Brenna utfører gjennomstrømning med oppvarming av vann til klekkeri og startfôring.

Ansatte: 2.

Brennaveien 1166, 8313 Kleppstad 

-Lokasjon Brenna

bottom of page