top of page
AFC6CB36-86D7-406A-AD51-E8012A48C8DB.JPEG

Hjem: Welcome

Verdens mest ideelle sted for oppdrett

På idylliske Ure i Lofoten har Isqueen AS sin landbase. Ure har fiskeritradisjoner tilbake til 1500-tallet, og bygda lever fortsatt av fiskeri. 

I nærområdet til Isqueen AS driver man 2 konsesjoner for oppdrett av laks og 1 visningskonsesjon. Oppdrett av laks foregår på våre lokaliteter  på Ure, Ballstad, Sennesvik, Nappstraumen og Stamsund.

Isqueen AS er en lokaleid oppdrettsbedrift og lakseprodusent med base på Ure i Lofoten.

Her driver andre og tredje generasjon i familien Svendsen produksjon av matfisk og visningssenter for havbruk.

thumbnail_Image-1024x545_edited.jpg

Laks

Havets sølv

ISQUEEN sin visjon er at nøkkelen til en sunn og balansert livsstil starter med kostholdet. Vi leverer derfor kun de beste produktene du kan få gjennom lakseoppdrett. Isqueen driver oppdrett slik det var ment å være i den opprinnelige visjonen: Skånsomt, og med minst mulig belastning av miljøet.

Våre oppdrettsanlegg
smolt-Veterinaerinstituttet-973x641.jpeg

Smolt

Fra egg til yngel

Våre smoltanlegg ligger lokalisert på Framnes og Brenna. Begge ligger i Vågan kommune. Lofoten er verdens største gyteområde for torsk, og det er ikke uten grunn. Her er havet kaldt, friskt, og rent. Oksygenrik luft føres med vind og vær og tilfører havet O2 som gir de beste levevilkår for oppdrettslaks.

Isqueen Lofoten.jpg

Historie

ISQUEEN AS sitt historiske navn er Lofoten Polarlaks. Siden 1979 har familien Svendsen drevet sin virksomhet fra Ure i Lofoten. Tredje generasjon driver nå bedriften under navnet Isqueen AS. 
I dag er Isqueen et moderne havbruksanlegg med oppdrett og visningssenter med et godt opparbeidet rykte som leverandør av kvalitet.

Visjon og Verdier


Vår visjon og våre verdier gjenspeiles i å bringe kvalitet ut til folket gjennom en hensynsfull produksjonsprosess

S.M.O.L.T

    Stolt Av Isqueen, stolt av næringen og stolt av de ringvirkningene vi skaper!   
    M
ålbevisst
F
or å skape resultater i pakt med naturen og miljøet.
        Offensiv Og tilegner oss alltid den seneste kunnskapen. Vi setter hurtig og effektivt inn tiltak ved behov.
    Lokal Vi sikrer lokale jobber, lokal bosetting, og lokal infrastruktur. 
    T
illit
Får vi ved å skape tillit. Tillit til våre samarbeidspartnere og ansatte. Tillit fra våre kunder og lokalsamfunnet.

Isqueen merder2.jpg
Sushi fra Isqueen

Våre Mål
-Levere mat i verdensklasse-

Original.png

Kom i kontakt med oss

Ureveien 315, 8352 Sennesvik, Norway

+4790943917

  • Google Places
  • Facebook
bottom of page