ISQUEEN I LOFOTEN
verdens mest ideelle sted for oppdrett

På idylliske Ure i Lofoten har Isqueen AS sin landbase. Ure har fiskeritradisjoner tilbake til 1500-tallet, og bygda lever fortsatt av fiskeri.

I nærområdet til Isqueen AS driver man 4 konsesjoner for oppdrett av laks og 1 visningskonsesjon. Oppdrett av laks foregår på våre lokaliteter på Ure, Ballstad, Sennesvik, Nappstraumen og Stamsund.

Isqueen AS er en lokaleid oppdrettsbedrift og lakseprodusent med base på Ure i Lofoten. Her driver andre og tredje generasjon i familien Svendsen produksjon av matfisk og visningssenter for havbruk.

nominert til gaselleprisen i 2022
I 2022 ble vi også nominert til Gaselle-prisen!

Laks
Havets Sølv

ISQUEEN sin visjon er at nøkkelen til en sunn og balansert livsstil starter med kostholdet. Vi leverer derfor kun de beste produktene du kan få gjennom lakseoppdrett. Isqueen driver oppdrett slik det var ment å være i den opprinnelige visjonen: Skånsomt, og med minst mulig belastning av miljøet.

Smolt
FRa egg til yngel

Våre smoltanlegg ligger lokalisert på Framnes og Brenna. Begge ligger i Vågan kommune. Lofoten er verdens største gyteområde for torsk, og det er ikke uten grunn. Her er havet kaldt, friskt, og rent. Oksygenrik luft føres med vind og vær og tilfører havet O2 som gir de beste levevilkår for oppdrettslaks.

Historie

ISQUEEN AS sitt historiske navn er Lofoten Polarlaks. Siden 1979 har familien Svendsen drevet sin virksomhet fra Ure i Lofoten. Tredje generasjon driver nå bedriften under navnet Isqueen AS.

I dag er Isqueen et moderne havbruksanlegg med oppdrett og visningssenter med et godt opparbeidet rykte som leverandør av kvalitet.

historie ure

Visjon og verdier

Vår visjon og våre verdier gjenspeiles i å bringe kvalitet ut til folket gjennom en hensynsfull produksjonsprosess.

s . m . o . l . t

Stoltav Isqueen, stolt av næringen og stolt av de ringvirkningene vi skaper!

MålbevisstFor å skape resultater i pakt med naturen og miljøet.

OffensivOg tilegner oss alltid den seneste kunnskapen. Vi setter hurtig og effektivt inn tiltak ved behov.

LokalVi sikrer lokale jobber, lokal bosetting, og lokal infrastruktur.

TillitFår vi ved å skape tillit. Tillit til våre samarbeidspartnere og ansatte. Tillit fra våre kunder og lokalsamfunnet.

Våre mål
- Levere mat i verdenklasse -
Previous slide
Next slide